Slávnosti

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Length Additional file
Otvorené dvere Zjavenie 3:7-14 Martin Jurčo 01. január 2020 00:00:00 Stiahni Audio
V ústrety koncu dejín Daniel 11-12 Ján Verčimák ml 31. december 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Boh vstupuje v Kristovi do tvojho života Matúš 2:1-6
Matúš 2:12-18
Lukáš 2:25-35
Martin Jurčo 25. december 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Daruj mi podiel na tvojom zmŕtvychvstaní 2. Timoteovi 1:3-12 Martin Jurčo 21. apríl 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Nasleduj Ježiša na ceste kríža 19. apríl 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Príbeh Betlehema Matúš 2:1-8 Martin Jurčo 25. december 2017 00:00:00 Stiahni Audio
Dôsledok vzkriesenia: Boh je prítomný Ján 20:11-18 Martin Jurčo 16. apríl 2017 00:00:00 Stiahni Audio
Contemporary (Silvester) Daniel Bán 31. december 2016 00:00:00 Stiahni Audio
Ponížení (Vianočná bohoslužba) Filipským 2:6-8
Lukáš 2:6-7
Ľudo Fekete 25. december 2016 00:14:00 Stiahni Audio
Chudobný Boh (Štedrovečerná bohoslužba) Martin Jurčo 24. december 2016 00:00:00 Stiahni Audio
Veďme... Slúžme... Modelujme... Efezským 3:14-4:16 Ervin Mittelmann 13. máj 2016 00:27:36 Stiahni Audio
Veľkonočná nedeľa: Ježiš je vzkriesený Martin Jurčo 27. marec 2016 00:00:00 Stiahni Audio
Nahá pravda o kríži Marek 15:22-41 Ľudo Fekete 25. marec 2016 00:21:05 Stiahni Audio
Zelený štvrtok: Nasleduj Ježiša na ceste kríža Martin Jurčo 24. marec 2016 00:00:00 Stiahni Audio
Bez strachu 2. Timoteovi 1:6-8 Ľudo Fekete 01. január 2016 00:14:43 Stiahni Audio
Môj rok Martin Jurčo 31. december 2015 00:28:15 Stiahni Audio
Kľúč k Božej Milosti Títovi Martin Jurčo 25. december 2015 00:34:07 Stiahni Audio
Dôležitosť Kristovho zmŕtvychstania 1. Korintským 15 Ľudo Fekete 05. apríl 2015 00:18:13 Stiahni Audio
Nasleduj Ježiša na ceste kríža II Martin Jurčo 03. apríl 2015 00:00:00 Stiahni Audio
Nasleduj Ježiša na ceste kríža I Martin Jurčo 02. apríl 2015 00:00:00 Stiahni Audio