Ján 2.1-11, Ef 5.21-32, Kaz 4.9-12

Dátum:
13. september 2009
Series:
Rečník:
Length:
32:55:00
Sermon Notes:

Slovo pre mladšie a staršie manželstvá.

A: Pán Ježiš Kristus na svadbe v Káne Galilejskej.

B: Slovo o manželstve a o priateľstve manželov.

C: Páčiť sa Pánovi našim manželstvom.

Player needs JavaScript turned on.