Ježišov kríž a príchod Božieho kráľovstva

Dátum:
17. marec 2013
Referencie:
Lukáš 17:20-37
Series:
Rečník:
Length:
00:42:53
Player needs JavaScript turned on.