Evanjelium pre Prešov: Pán Ježiš je Pán

Dátum:
26. máj 2019
Referencie:
Žalmy 110:1-4; Ján 18:33-38; Rimanom 10:8-13
Series:
Rečník:
Length:
00:00:00
Player needs JavaScript turned on.