kázne CB Prešov

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Požehnaný Boh, od vekov až na veky Žalmy 106:48 Ľubo Lorinc 23. august 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Boh je ten, ktorý počuje 1. Mojžišova 16 Martin Kačur 16. august 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Božia všadeprítomnosť Skutky 17:26-28 Daniel Bán 09. august 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Él-Šadaj - Boh je Všemohúci 1. Mojžišova 17:1-6 Martin Jurčo 02. august 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Neobyčajný Mesiáš žiada od nás, aby sme boli neobyčajní učeníci Matúš 11:1-19 Todd Patterson 26. júl 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Myseľ Kristova Filipským 2:1-11 Pavel Raus 12. júl 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Misia k misionárom Matúš 10:5-15 Štefan Evin 05. júl 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Boh hovorí, sme pripravení počuť? 2. Mojžišova 3:1-6 Martin Jurčo 28. jún 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Traja v jednom a jeden v troch Žalmy 145:1-13 Martin Jurčo 07. jún 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Boh je Duch Ezechiel 37:1-14 Martin Jurčo 31. máj 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Sprevádzajúci Boh Izaiáš 40:1-5 Martin Jurčo 17. máj 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Premena - dar od Boha Rimanom 8 Ľubo Lorinc 10. máj 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Svedectvo Márie: Videla som Pána Ján 20:1-18 Martin Jurčo 12. apríl 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nepochopenie Božej cesty Ján 12:12-19 Martin Jurčo 05. apríl 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Hľadáš pomoc? Lukáš 17:11-19 Martin Jurčo 29. marec 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ježis je vzkriesenie a život Ján 11:45-47 Ľubo Lorinc 22. marec 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Posolstvo zo zavretej modlitebne 2. Kronická 7:11-15 Martin Jurčo 15. marec 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Duchovný boj Efezským 6:10-20 Daniel Bán 08. marec 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Život pod Kristovým vedením Efezským 6:1-9 Martin Jurčo 01. marec 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nádherné tajomstvo manželstva Efezským 5:21-33 Martin Jurčo 23. február 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio