kázne CB Prešov

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Zápas so sebou Židom 11:32-34 Ľudo Fekete 18. február 2018 Integrita Stiahni Audio
Zápas s Bohom 1. Mojžišova 32:25-32 Ľudo Fekete 11. február 2018 Integrita Stiahni Audio
Je strach dobrý alebo zlý? Izaiáš 43:1-7 Martin Jurčo 04. február 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Pošli to ďalej 2. Korintským 5:14-21 Ľudo Fekete 28. január 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nasledovanie Krista Ján 21 Ľudo Fekete 14. január 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Reprodukujeme život lásky? Efezským 5:1-2
Efezským 5:8-9
Martin Jurčo 07. január 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ako počúvam Božie Slovo? Matúš 7:24-29 Martin Jurčo 31. december 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Príbeh Betlehema Matúš 2:1-8 Martin Jurčo 25. december 2017 Slávnosti Stiahni Audio
Odvážny v neistote, zmätku, nepokoji Józua 1:1-9 Martin Jurčo 17. december 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Láska premáha strach Józua 1:1-6 Ľudo Fekete 10. december 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nebojte sa vykročiť 1. Mojžišova 46:1-4 David Novák 03. december 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Jozuova obnova Józua 24:15 Tibor Máhrik 26. november 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Mýty neodpustenia Matúš 18:21-35 Ľudo Fekete 19. november 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Žalm vďačnosti prešovského zboru Žalmy 44:2-9 Martin Jurčo 12. november 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Danielova modlitba Daniel 9:2-23 Peter Prištiak 11. november 2017 Modlitebné spoločenstvo Lýdia Stiahni Audio
Ježiš pozýva stratených Lukáš 19:1-10 Martin Jurčo 05. november 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ani chudobu, ani bohatstvo. Čo teda? Príslovia 30:7-9 Martin Jurčo 29. október 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Plačúci rozsievač Žalmy 126 Peter Prištiak 22. október 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Povolanie Léviho Lukáš 2:13-17 Daniel Jurčo 15. október 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Trojí umírání Ján 12:23-28 Tomáš Grulich 08. október 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio