Oznamy v nedeľu 30.6.2024

  • Počas prázdnin nebudeme mať naše pravidelné stretnutia: modlitby na Zoome, biblická hodina a stretnutia STARter klubu.
  • Výnimočne však najbližšiu stredu je biblická hodina o 18:00.
  • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
  • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách.
  • Dni dobrej zvesti v Prešove - evanjelizácia Aglow - 22.-28.7.24.
  • Denný Lego tábor pre deti 5.-9.8.2024. Prihlasovací formulár bude zaslaný mailom. Počet miest je limitovaný.
  • Premena Tour - 20.-21.9.24 - evanjelizácia, ktorú organizujú zbory AC, CB, BJB a ECAV v spolupráci s Timothy.
  • Prajeme všetkým požehnané prázdniny a dovolenky.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2024, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: