Oznamy v nedeľu 23.6.2024

  • V pondelok sú modlitby na Zoome o 18:00
  • V stredu je biblická hodina o 18:00.
  • V piatok je stretnutie STARter klubu o 18:00
  • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
  • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách
  • Sobáš Michala B. a Azalie G. bude v sobotu 29.6.24 o 14:00 v modlitebni nášho zboru.
  • Dni dobrej zvesti v Prešove - evanjelizácia Aglow - 22.-28.7.24.
  • Denný Lego tábor pre deti 5.-9.8.2024. Prihlasovací formulár bude zaslaný mailom. Počet miest je limitovaný.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2024, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: