Oznamy v nedeľu 4.10.2020

 • Prosíme, dodržiavajte hygienické opatrenia, dezinfekcia na ruky, 2 metrové odstupy, rúškami majte zakryté ústa aj nos - 80% vírusovej infekcie ide cez nos. Ak máte rúška pod nosom ohrozujete hlavne seba. Podávanie rúk je Úradom verejného zdravotníctva zakázané. Ku piesňam sa pripojte hlavne svojou mysľou, srdcom, potichu...
 • Nasledujúce oznamy sú podmienené súčasnou situáciou, môžu sa meniť:
 • V stredu 7.10. bude:
  • 15:00 Lego-robotický krúžok  
  • 17:00 modlitebná skupinka v kancelárii
  • 18:00 biblická hodina s limitom do 50 účastníkov. Dávame ju do pozornosti hlavne tým, ktorí nemôžu prísť v nedeľu a spoločenstvo im chýba. Staršovstvo v prípade potreby vie zabezpečiť dovoz.
 • V piatok 9.10. bude od 18:00 stretnutie dorastu.
 • Budúcu nedeľu 11.10.
  • budú bohoslužby o 10:00 s limitom do 50 účastníkov. Prosíme potvrďte svoju účasť cez formulár na stole vo vestibule, cez týždeň telefonicky kazateľovi zboru alebo online. Ostatní nás sledujte online cez náš YouTube kanál: www.youtube.com/c/CbpoSk/live. Ak nás sledujete online, venujte vysielaniu svoj čas spolu s rodinou, alebo vytvorte priestor pre skupinové sledovanie a následne zdieľanie a modlitby. Prijímajme Božie požehnanie, ktoré nám Boh zasľúbil, aj napriek obmedzeniam!
  • o 10:00 bude nedeľná besiedka pre deti – potvrdzujte, prosíme svoju účasť učiteľom v besiedke.
  • spoločné popoludnie o 15:00 v prípade záujmu môžeme mať stretnutie fyzicky v modlitebni, alebo online cez ZOOM aplikáciu. Prosíme potvrďte svoju prípadný záujem cez formulár na stole vo vestibule.
 • Ak ste sa prihlásili na bohoslužby, alebo na popoludnie a nemôžete sa zúčastniť stretnutí, prosíme, odhláste sa u kazateľa.
 • Po operácii slepého čreva je Janík Nemšák, modlime sa za neho.
 • V zbore je niekoľko aktívnych, rôznorodých skupiniek. Ak máte záujem sa pripojiť, prípadne založiť novú skupinku, kontaktujte kazateľa zboru. Skupinky, ktoré sa stretávajú v modlitebni, tak nad počet 10 účastníkov by mali byť v jedálni.