Oznamy v nedeľu 11.10.2020

 • Včera sme mali mimoriadnu konferenciu CB, online, cez ZOOM. Bližšie informácie ešte prídu aj uznesenia konferencie. Dnes vás chcem informovať, že okrem obligátnych bodov v programe, konferencia schválila ordináciu vikára Bohuša Vasiľa za kazateľa CB, schválila zriadenie zborov CB v Žiline: „Zbor Za Kostolom“ a v Bratislave: „Padadox“. Tiež schválila zmenu v Poriadku CB ohľadom volieb na zbore. Dôležité je tiež schválenie rozdeľovania a používanie príspevkov štátu na činnosť CB od 1.1.2021. Zrušením zákona 218/1949 Z. z. o hospodárskom zabezpečení cirkví a prijatím zákona 370/2019 Z. z. o finančnej podpore cirkví došlo od 1.1.2020 k významnej zmene v poskytovaní príspevku štátu pre cirkev, na čo konferencia musela reagovať. Vďaka Bohu, že sme sa v pokoji dohodli, snáď k spokojnosti väčšiny zborov.
 • Nasledujúce oznamy sú podmienené súčasnou situáciou, môžu sa meniť. Ústredný krízový štáb má dnes prijať prísnejšie opatrenia. Informujte sa...
 • V utorok o 17:00 bude stretnutie tímu učiteľov besiedky.
 • V stredu 14.10. by mal byť:
  • 15:00 Lego-robotický krúžok  
  • 17:00 modlitebná skupinka v kancelárii
  • 18:00 biblická hodina zatiaľ s limitom do 50 účastníkov. Dávame ju do pozornosti hlavne tým, ktorí neprichádzajú v nedeľu.
 • V piatok 16.10. bude od 18:00 stretnutie dorastu.
 • Budúcu nedeľu 18.10.budú
  • bohoslužby o 10:00 s limitom do 50 účastníkov. Prosíme potvrďte svoju účasť cez formulár na stole vo vestibule, cez týždeň telefonicky Jarovi Ferenčíkovi, 0903 708 685, alebo online cez formulár. Prípadné zmeny ohláste Jarovi Ferenčíkovi. Ostatní nás sledujte online cez náš YouTube kanál: www.youtube.com/c/CbpoSk/live. Ak nás sledujete online, venujte vysielaniu svoj čas spolu s rodinou, alebo vytvorte priestor pre skupinové sledovanie a následne zdieľanie a modlitby. Prijímajme Božie požehnanie, ktoré nám Boh zasľúbil, aj napriek obmedzeniam!
  • o 10:00 bude nedeľná besiedka pre deti – potvrdzujte, prosíme svoju účasť učiteľom v besiedke.
 • V zbore je niekoľko aktívnych, rôznorodých skupiniek. Ak máte záujem sa pripojiť, prípadne založiť novú skupinku, kontaktujte kazateľa zboru. V prípade obmedzenia stretávaní použite aplikáciu ZOOM, ktorú sme zakúpili pre zbor. Kto má záujem, nech sa ozve kazateľovi.