Oznamy v nedeľu 18.10.2020

  • Rodine Vlada a Niky Strakovcov z Medzan Pán Boh daroval minulú nedeľu 11.10. zdravého syna Filipa. Srdečne blahoželáme a modlíme sa, aby bol požehnaním pre vás aj pre cirkev!
  • Ústredný krízový štáb prijal v nedeľu prísnejšie opatrenia. Je zákaz zhromažďovania. Všetko presúvame do online priestoru.
  • V stredu by mala byť 18:00 ZOOM biblická hodina.
  • V piatok bude od 18:00 ZOOM dorast.
  • Budúcu nedeľu online bohoslužby o 10:00
  • Srdečne pozdravuje všetkých sestra Mária Hažerová a ďakuje za modlitby.
  • Finančné zbierky sa v zbore nekonajú, svoje príspevky môžete zaslať na účet zboru: IBAN: SK45 0900 0000 0000 9628 5564, alebo si odložte do obálky a pri prvej možnej príležitosti prispejete do zbierky. Ďakujem všetkým, ktorí aj v tejto nie ľahkej dobe myslíte na materiálne potreby zboru a cirkvi!
  • Elektronickou poštou sme vám zaslali prvé číslo zborového časopisu - zatiaľ ako občasník - Horčičné zrnko. Pôvodný plán bol, že ho vytlačíme a rozdáme, ale nakoľko sa nemôžeme spolu stretnúť, dostali ste ho v elektronickej verzii. Laure, Hanke a Eve ďakujem za ich službu a prajem veľa tvorivých nápadov a pozývam ochotných ľudí k spolupráci.
  • V zbore je niekoľko aktívnych, rôznorodých skupiniek. Ak máte záujem sa pripojiť, prípadne založiť novú skupinku, kontaktujte kazateľa zboru. V prípade obmedzenia stretávaní použite aplikáciu ZOOM, ktorú sme zakúpili pre zbor. Kto má záujem, nech sa ozve kazateľovi.