Oznamy v nedeľu 7.3.2021

Dnes večer o 19:00 sa stretneme na ZOOM k modlitbám. Pripojte sa cez prihlasovacie údaje, ktoré používame v stredu na „Premýšľanie o Biblii“, alebo si ich vyžiadajte u kazateľa.

V utorok bude o 20:00 ZOOM stretnutie staršovstva zboru.

V stredu bude o 18:00 ZOOM biblická hodina. Pokračujeme štúdiom z evanjelia podľa Marka 6,1-13 – Pán Ježiš v Nazarete. Ak nemáte prihlasovacie údaje, vyžiadajte si ich u kazateľa.

V piatok o 18:00 bude mať cez ZOOM stretnutie klub dorastu - STARter.

V sobotu bude od 9:00 ZOOM stretnutie hospodárskeho odboru Rady CB

Srdečne pozývame deti v nedeľu od 9:00 na nedeľnú ZOOM besiedku. Ak nemáte prihlasovacie údaje a máte záujem sa pripojiť, napíšte nám. Povzbudzujeme Vás, aby ste využili túto možnosť, pripojili sa spolu s deťmi!

V nedeľu bude online bohoslužba o 10:00 cez YouTube.

Keďže nemáme možnosť byť osobne na verejných bohoslužbách a neprebiehajú zbierky, chceme vás poprosiť, aby ste si peniaze buď odložili a keď bude pandemická situácia lepšia, tak ich odovzdali do zbierky, či pokladníkovi. Je však možnosť vložiť ich na účet zboru, alebo priniesť osobne do kancelárie, či pokladníkovi zboru. Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná! 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564, VS: 2021, KS: 0558 

 

Pri príspevku na sociálny fond použite: VS: 777, KS: 0558