Oznamy v nedeľu 11.7.2021

Večera Pánova bude vysluhovaná v nedeľu 25.7. 

Dnes večer nebudú modlitby, ale povzbudzujeme vás k modlitbám v rodinách a s priateľmi. 

Cez leto nebudú biblické hodiny. Odporúčame vám čítanie Biblie a rozhovory o viere v malých skupinkách. 

V stredu 14.7. o 20:00 bude ZOOM staršovstvo.

V nedeľu 18.7. bude bohoslužba o 10:00.

Dorastenci, do 15.7. sa prihláste na dorastenecký pobyt.

Pokračujeme streamovaním cez YouTube. Odoberajte nás kanál.

Ak chcete prispieť, môžete tak urobiť na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!