Oznamy v nedeľu 5.12.2021

Pán Boh odvolal z tohto života do večnosti nášho brata Martina Polohu. Danke, deťom a ostatnej rodine vyslovujeme našu účasť na ich veľkej bolesti. Plačeme spolu s vami. Nerozumieme tomu, ale dôverujme Všemocnému Bohu. Prosím, modlite sa za celú rodinu, aby im Pán Boh daroval svoje potešenie a nádej!

Pohrebná rozlúčka bude v pondelok 6.12. o 10:00 na cintoríne v Kanaši. Počet na voľnom priestranstve síce nie je limitovaný, treba však dodržiavať pandemické opatrenia: rozostupy, nepodávať si ruky, neobjímať, nebozkávať. Ďakujeme. Spoločne to zvládneme. Rodina prosí, aby ste nenosili kvetinové dary, ale prispeli na misiu konanú cez Mládež pre Krista ku ktorej mal Martin veľmi blízko. Na cintoríne bude pripravená pokladnička. Svoj príspevok však môžete poslať aj na ich účet: SK82 0200 0000 0014 6320 1858 a použite VS 612. Ďakujeme! 

Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť pohrebu bude záznam z rozlúčky zverejnený na našom YouTubovom kanáli

Pre nepriaznivú pandemickú situáciu vláda SR vyhlásila núdzový stav a s tým spojený lockdown. Dotýka sa to aj cirkvi a aj očkovaných. Pre nás to znamená, že nedeľné bohoslužby budeme mať o 10:00 iba online cez YouTube kanál zboru https://www.youtube.com/c/CbpoSk/live 

Ostatné stretnutia budú cez ZOOM. Vyžiadajte si prihlasovacie údaje, ak máte záujem sa zapojiť. 

  • nedeľa o 18:00 modlitby

  • staršovstvo pondelok o 20:00
  • streda o 18:00 biblické štúdium

  • piatok o 18:00 dorast 

  • nedeľa o 9:00 besiedka

Nedeľné bohoslužby streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Účelovou zbierkou na hlad v Jemene sme vyzbierali 2.357,50. Peniaze boli odoslané do Jemenu. Z Integry sme dostali od Allana Bussarda poďakovanie: „Vaším štedrým darom reflektujete Božiu lásku pre zabudnutých.”
Všetkým darcom ďakujeme!

 

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 

Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!