Oznamy v nedeľu 2.1.2022

Staršovstvo sa stretne v utorok 4.1. cez ZOOM o 19:00 

V stredu 5.1. bude biblická hodina cez ZOOM.

V piatok 7.1. sa stretne staršovstvo o 16:00

nedeľu 9.1. budeme mať bohoslužby o 10:00. Kapacita je obmedzená na 36 účastníkov + obslužný personál. Pripomínam, že účasť na bohoslužbách je možná iba v režime OP (očkovaní a po prekonaní Covid ochorenia). Na požiadanie sa, prosím, preukážte potvrdením. Registrovať na bohoslužby sa môžete cez stránku https://cbpo.reenio.sk/sk/#/terms 

Besiedka pre deti nebude.

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!