Oznamy v nedeľu 30.10.2022

 • V pondelok sú o 18:00 modlitby cez ZOOM 
 • V stredu je stretnutie o 18:00 (Život pod Božou vládou)
 • V piatok je stretnutie STARTer (klub pre mladých) o 18:00
 • V sobotu o 17:00 je stretnutie v ukrajinskom jazyku
 • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách s  Večerou Pánovou.
 • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
 • Mládež (18+) sa stretáva v nedeľu o 16:00
 • Na zbierku pre hladujúcich v Jemene môžete prispieť na zborový účet. Použite pri tom variabilný symbol: 30102022
 • Hľadáme ľudí na ozvučovanie
 • Záujem o časopis "Brána" oznámte br. Albertovi S.. Záujem o časopis "Dialóg" oznámte br. Petrovi K.
 • Nová kniha od br. Betinu (čítanie na každý deň), cena 10,-€.
 • Pripravujeme víkendovku pre dorast 5.-8.2023 (Potoky - Lúčky). Prohlásiť sa je potrebné do konca novembra.

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium (streda) si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!