Oznamy v nedeľu 14.5.2023

 • Dnes je stretnutie mládeže o 17:00
 • V pondelok modlitby na Zoome o 18:00
 • V utorok je stretnutie staršovstva o 19:00
 • V stredu je biblická hodina o 18:00 (Boh odporuje pyšným, pokorným dáva milosť)
 • V piatok je stretnutie STARter klubu (dorast) o 18:00
 • V sobotu je stretnutie v ukrajinskom jazyku o 17:00
 • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
 • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách - na návštevu prídu bratia a sestry zo zboru CB v Spišskej Novej Vsi:
  • spoločný obed - nahláste predbežný záujem
  • stretnutie poobede o 13:00: "Prezentácia služby v rómskej komunite"
  • prosba priniesť koláče
 • Konferencia Lýdie - 3.6.2023 - rečníčka. Heatrher Porter
 • Raňajky pre mužov - 3.6.2023 o 9:00 - rečník: Rob Porter, téma: "Čo je najdôležitejšia vec v živote?"
 • V septembri má náš zbor 100 rokov zboru. Na slávnostných bohoslužbách bude slúžiť celoslovenský spevokol pod vedením Ewalda Danela. Záujemcovia sa majú prihlásiť.

Biblické štúdium (streda) si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: