Oznamy v nedeľu 20.8.2023

  • Cez prádzniny nebudú naše pravidelné stretnutia (modlitby na Zoome, biblická hodina, STARter klub, mládež, stretnuitia v ukrajinskom jazyku)
  • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
  • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách
  • Grilovačka v Ekoparku, v nedeľu 27.8.23 o 16:00 s programom (pod záštitou primátora mesta a v spolupráci s Relevant)
  • Konferencia mládeže UPdate, 14.-17.9.23 v Žiline, ROZPOLTENÝ, info na https://www.uniadm.sk/update2023/
  • 100 rokov zboru si pripomíname 2.-3.9.23, pod názvom "Kde hľadáme iSTOtu?":

"Je kresťanstvo prežitok, alebo čo chce Kristus povedať dnešnému postmodernému svetu?"
( Diskusia o pochybnostiach, hľadaní pravdy a zmysle nášho života )
Sobota 2.9.2023 o 18.00 hod.

Slávnostné bohoslužby s Večerou Pánovou
nedeľa 3.9.2023 o 10.00 hod.

Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: