Oznamy v nedeľu 3.9.2023

  • V pondelok modlitby na Zoome o 18:00
  • V stredu je biblická hodina o 18:00 (Boh odporuje pyšným, pokorným dáva milosť)
  • V piatok stretnutie STARter klubu (dorast) o 18:00.
  • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
  • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách
  • Výlet besiedky na Obišovský hrad, v sobotu 9.9.2023. Zraz je na veľkej žel. stanici v Prešove, o 9:45

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: