Oznamy v nedeľu 10.9.2023

  • ĎAKUJEME každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol pri organizácii stretnutí k storočnici zboru.
  • V pondelok sú modlitby na Zoome o 18:00
  • V stredu je biblická hodina o 18:00 (Boh odporuje pyšným, pokorným dáva milosť)
  • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
  • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách
  • UPdate - konferenica mládeže: "Rozpoltený", 14.-17.9.2023, Žilina, uniadm.sk
  • Vizitácia v zbore bude 20.-22.10.2023
  • Letný besiedkársky tábor bude 28.7. - 3.8.2024

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: