Oznamy v nedeľu 24.9.2023

 • V nedeľu je stretnutie mldáeže o 18:00
 • V pondelok sú modlitby na Zoome o 18:00
 • V stredu je biblická hodina o 18:00 (Boh odporuje pyšným, pokorným dáva milosť)
 • V piatok stretnutie STARter klubu (dorast) o 18:00
 • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
 • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách s Večerou Pánovou
 • Manželom Jozefovi a Rebeke G. sa narodil syn Michal. Blahoželáme a prajeme Božie požehnanie.
 • Zbor CB v Hermanovciach pozýva na 20. výročie posviacky a založenia zboru. Stretnutia, ktoré k tomu pripravujú budú 30.9. (večer svedectiev) a 1.10. 23 (slávnostné bohoslužby)
 • Zbor CB Bardejov plánuje v sobotu 11.11.2023 zorganizovať stretnutie seniorov z našich zborov. Predbežný záujem je možné nahlásiť do konca septembra (na email zboru, alebo na papieri, ktorý je vo vestibule).
 • Danyil M. a Miriam M. budú mať sobáš 14.10.2023 o 15:00 v evanjelickom kostole, Poprad - Veľká.
 • Vizitácia v zbore bude 20.-22.10.2023. Členské zhromaždenie bude 22.10.2023 o 13:00.
 • Seminár o zvestovaní Písma, 16.-18.11.2023, Hronec, info a registrácia tu.
 • Letný besiedkársky tábor je plánovaný 28.7. - 3.8.2024.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: