Oznamy v nedeľu 5.11.2023

 • V nedeľu je stretnutie mládeže o 18:00
 • V pondelok sú modlitby na Zoome o 18:00
 • V stredu je biblická hodina o 18:00 (Boh odporuje pyšným, pokorným dáva milosť)
 • Vo štvrtok je stretnutie staršovstva o 18:00
 • V piatok stretnutie STARter klubu (dorast) o 18:00
 • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
 • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách s Večerou Pánovou
 • Spevokol sa stretne dnes k nácviku piesní o 18:00.
 • Stretnutie seniorov bude 11.11.2023 od 9:30 v CB Bardejov.
 • Členské zhromaždenie 26.11.2023 o 13:00.
 • Zborový pobyt plánujeme zorganizovať 4.-7.7.2024, hotel Vŕšky (Závadka nad Hroncom)
 • Letný besiedkársky tábor je plánovaný 28.7. - 3.8.2024.
 • Kto chce odoberať časopis Brána v roku 2024, nech to nahlási br. Albertovi S.. Cena je 31,-.
 • Chlieb náš každodenný na rok 2024 si môžete kúpiť u br. Alberta S.. Cena je 6,-€.
 • Počas novembra je možné si kúpiť knihy z ponuky PortaLibri.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: