Oznamy v nedeľu 26.11.2023

 • V nedeľu je stretnutie mládeže o 18:00
 • V pondelok sú modlitby na Zoome o 18:00
 • V stredu je biblická hodina o 18:00 (Boh odporuje pyšným, pokorným dáva milosť)
 • Vo štvrtok je stretnutie staršovstva o 18:00
 • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
 • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách s Večerou Pánoovu
 • Spevokol sa stretne v stredu (29.11.23)  k nácviku piesní o 18:00.
 • Členské zhromaždenie, dnes o 13:00.
 • Detská vianočná slávnosť bude v nedeľu 17.12.2024 o 10:00
 • Pozývame na vianočný koncert miešaného komorného speváckeho zboru "Chorus Via Musica", v piatok 22.12.23 o 18:00, v našich priestoroch
 • Zborový pobyt plánujeme zorganizovať 4.-7.7.2024, hotel Drotár v Hronci
  • Prihlasovaci fromular na pobyt nájdete na tomto odkaze
  • Prosíme, vyplňte ho, aj keď sa neplánujete zúčastniť pobytu.
 • Letný besiedkársky tábor je plánovaný 28.7. - 3.8.2024.
 • Chlieb náš každodenný na rok 2024 si môžete kúpiť u br. Alberta S.. Cena je 6,-€.
 • Časopis Dialóg - porebné zaplatiť predplatné na rok 2024.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: