Oznamy v nedeľu 24.3.2024

 • V pondelok sú modlitby na Zoome o 18:00
 • V stredu biblická hodina nebude
 • V piatok stretnutie STARter klubu nebude
 • V sobotu stretnutie v ukrajinskom jazyku nebude
 • Pozývame na bohoslužby cez Veľkú Noc:
  • piatok 29.3.24 o 10:00
  • nedeľa 31.3.24 o 10:00 s Večerou Pánovou
 • Seminár o evanjelizácii, 7.4.2024 o 13:00, rečník Peter Prištiak.  Chceme odpovedať na tieto otázky: Rozumieme, veríme a žijeme evanjelium? Na koľko nám záleží na šírení evanjelia, po celom svete? Čo je to misijný životný štýl?
 • Konferencie MÁME ČO ZVESTOVAŤ, Téma: Muži a ženy: spolu v službe Slova, Rečníci: Grahama a Chris Beynon, Vašek Andrš. Termín: 11.-13.4.2024 v Poprade. Informácie a registrácia na webstránke spolocenstvoevanjelia.sk
 • Denný Lego tábor pre deti plánujeme zorganizovať 5.-9.8.2024.
 • Ak sa chccete zapojiť do tímov pre službu v kuchyni, môžete to urobiť na tomto linku.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2024, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: