Oznamy v nedeľu 31.3.2024

 • V pondelok modlitby na Zoome nebudú
 • V utorok je stretnutie staršovstva o 18:00
 • V stredu je biblická hodina o 18:00
 • V piatok je stretnutie STARter klubu o 18:00
 • V sobotu je stretnutie v ukrajinskom jazyku o 17:00
 • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
 • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách s Večerou Pánovou
 • Seminár o evanjelizácii, 7.4.2024 o 13:00, rečník Peter Prištiak.  Chceme odpovedať na tieto otázky: Rozumieme, veríme a žijeme evanjelium? Na koľko nám záleží na šírení evanjelia, po celom svete? Čo je to misijný životný štýl?
 • Konferencie MÁME ČO ZVESTOVAŤ, Téma: Muži a ženy: spolu v službe Slova, Rečníci: Grahama a Chris Beynon, Vašek Andrš. Termín: 11.-13.4.2024 v Poprade. Informácie a registrácia na webstránke spolocenstvoevanjelia.sk
 • Denný Lego tábor pre deti plánujeme zorganizovať 5.-9.8.2024.
 • Ak sa chccete zapojiť do tímov pre službu v kuchyni, môžete to urobiť na tomto linku.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2024, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: