Oznamy v nedeľu 21.4.2024

 • V pondelok sú modlitby na Zoome  o 18:00
 • V pondelok je stretnutie staršovstva o 18:00
 • V stredu je biblická hodina o 18:00
 • V piatok je stretnutie STARter klubu o 18:00
 • V sobotu je stretnutie v ukrajinskom jazyku o 17:00
 • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
 • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách
 • Zborový deň - 1. máj o 10:00 - Lačnovský kaňon
 • "Ako pomáhať, aby sme pomohli" - Konferencia o diakonickej službe, 18.5.2024, v zbore CB Bratislava - Cukrová. Viac info o konferencii vám dá Ľubo Lorinc.
 • Chochmes - celoslovenský dorastenecký tábor - 30.6.-5.7.24, Veľký Slavkov, viac info na uniadm.sk
 • Denný Lego tábor pre deti plánujeme zorganizovať 5.-9.8.2024.
 • Ak sa chcete zapojiť do tímov pre službu v kuchyni, môžete to urobiť na tomto linku.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2024, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: