Oznamy v nedeľu 5.5.2024

 • Dnes je stretnutie v ukrajinskom jazyku o 15:00
 • V pondelok sú modlitby na Zoome o 18:00
 • V stredu je biblická hodina o 18:00
 • V piatok je stretnutie STARter klubu o 18:00
 • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
 • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách
 • Prosba uhradiť za zborový pobyt (4.-7.7.24, Hronec) do konca mája na účet SK91 8330 0000 0025 0026 3471. Cena pre dospelého je 114,-€ a za dieťa (3-12 rokov) je 99,-€. 
 • "Ako pomáhať, aby sme pomohli" - Konferencia o diakonickej službe, 18.5.2024, v zbore CB Bratislava - Cukrová. Viac info o konferencii vám dá Ľubo Lorinc.
 • Denný Lego tábor pre deti plánujeme zorganizovať 5.-9.8.2024.
 • Hľadáme ochotných ľudí na prírpavu Večer Pánovej. Ak by ste mali o túto službu záujem, prosíme kontaktuje Mareka F..
 • Ak sa chcete zapojiť do tímov pre službu v kuchyni, môžete to urobiť na tomto linku.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2024, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: