Vzkriesenie Krista, vzkriesenie moje

Dátum:
31. marec 2013
Referencie:
Kolosenským 2:12-13; Kolosenským 3:1-4
Series:
Rečník:
Length:
00:27:28
Player needs JavaScript turned on.