Ježiš kráča pri tebe. Spoznávaš ho?

Dátum:
01. apríl 2013
Referencie:
Lukáš 24:13-35
Series:
Rečník:
Length:
00:15:46
Player needs JavaScript turned on.