Oznamy v nedeľu 8.1.2023

  • Dnes je stretnutie mládeže (18+) o 17:00
  • V pondelok sú o 18:00 modlitby cez ZOOM 
  • V stredu je stretnutie o 18:00 (Život pod Božou vládou)
  • V piatok je stretnutie STARTer (dorast) o 18:00
  • V sobotu o 17:00 je stretnutie v ukrajinskom jazyku
  • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách
  • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
  • Aliančný modlitebný týždeň bude v termíne 23.-27.1.2022

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium (streda) si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: