Oznamy v nedeľu 21.5.2023

 • Dnes je stretnutie mládeže o 17:00
 • V pondelok modlitby na Zoome o 18:00
 • V utorok je stretnutie staršovstva o 19:00
 • V stredu je biblická hodina o 18:00 (Boh odporuje pyšným, pokorným dáva milosť)
 • V piatok nebude stretnutie STARter klubu (dorast).
  • Východoslovenské stretnutie mládeže - 26.-27.5.23 v Hermanovciach nad Topľou
 • V sobotu je stretnutie v ukrajinskom jazyku o 17:00
 • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
 • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách
 • Konferencia Lýdie - 3.6.2023 - rečníčka. Heatrher Porter
 • Raňajky pre mužov - 3.6.2023 o 9:00 - rečník: Rob Porter

Biblické štúdium (streda) si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: