Oznamy v nedeľu 2.6.2024

 • V pondelok sú modlitby na Zoome o 18:00
 • V stredu je biblická hodina o 18:00
 • V piatok je stretnutie STARter klubu o 18:00
 • V sobotu je stretnutie v ukrajinskom jazyku o 17:00
 • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
 • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách
 • Zbor CB v Bratislave - Cukrová, si pripomína  100-té výročie. Pripomenú si to v dvoch častiach. Prvá bude 7.-9.6.2024.Program nájdete na cbba.sk
 • Rodičovstvo v digitálnej dobe, 16.6.2024 o 13:00, rečník: Ján Nemšák (digitálny rodič a IT-čkár) + tajný hosť.
 • Evanjelizácia v Prešove, 19.6.2024 o 18:00, Gary Wilkerson a Jim Cymbala, mestská športová hala - informácie na webe.
 • Prosba uhradiť za zborový pobyt (4.-7.7.24, Hronec) do konca mája na účet SK91 8330 0000 0025 0026 3471. Cena pre dospelého je 114,-€ a za dieťa (3-12 rokov) je 99,-€. 
 • Denný Lego tábor pre deti 5.-9.8.2024. Prihlasovací formulár bude zaslaný mailom. Počet miest je limitovaný.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2024, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: