Oznamy v nedeľu 28.3.2021

Dnes večer sa stretneme o 18:00 k modlitbám cez ZOOM.

V utorok bude v kruhu najbližších o 14:00 rozlúčka so sestrou Hedvigou Kyščíkovou v obradnej sieni pohrebnej služby Glória. Dcére Katke vyprosujeme Božie potešenie.

V utorok bude o 20:00 ZOOM stretnutie starších zboru.

V stredu nebude ZOOM biblická hodina.

Na Veľký Piatok 2.4. a Veľkonočnú nedeľu 4.4. budeme mať o 10:00 seniorátne spoločné bohoslužby cez YouTube. Sledujte náš kanál.

Srdečne pozývame deti v nedeľu od 9:00 na nedeľnú ZOOM besiedku. 

Ak nemáte prihlasovacie údaje na ZOOM, vyžiadajte si ich u kazateľa.

V nedeľu bude online bohoslužba o 10:00 cez YouTube.

Ak chcete prispieť, môžete tak urobiť cez účet zboru. Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558

Veľmi pekne vám ďakujeme!
Pán Boh nech Vám bohato žehná!