Oznamy v nedeľu 13.6.2021

Dnes večer o 19:00 sa stretneme k modlitbám cez ZOOM. Pripojte sa cez prihlasovacie údaje, ktoré používame v stredu.

V stredu o 18:00 sa stretneme cez ZOOM k Premýšľaniu nad Bibliou. Do prázdnin sa takto budeme stretávať. Pokračujeme štúdiom z evanjelia podľa Marka 9,42-50. Varovanie pred zvádzaním.

V piatok bude mať o 18:00 stretnutie klub dorastu - STARter.

V nedeľu nebude besiedka.

Konferencia zborov CB bude v sobotu 19.6. v Banskej Bystrici.

V nedeľu 20.6. budú bohoslužby o 10:00. Prešovský okres je v žltom pásme, môžeme naplniť 50% kapacitu modlitebne, čo je v našom prípade do 250 ľudí. 

V nedeľu 20.6. Výročné členské zhromaždenie spojené s voľbou správcu zboru a staršieho zboru. Pripravujeme na občerstvenie bagety, ak máte záujem objednajte si ju u Vlada Ferenčíka do stredy večera 16.6. do 20:00, alebo online. Prosím, rezervujte si čas. V túto nedeľu nebude Večera Pánova.

Večera Pánova bude v nedeľu 27.6.

Pokračujeme streamovaním cez YouTube. Odoberajte nás kanál.

Ak chcete prispieť, môžete tak urobiť na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!